Kinderopvang bij de boer

Het bieden van een adequate kinderopvang door agrarische bedrijven is niet alleen gunstig voor de desbetreffende kinderen maar alsook voor de werknemers en hun werkgevers. Want in een tijd waarin de boeren moeite hebben om de juiste werknemers te vinden, kan de toegang tot een hoogwaardige kinderopvang behoorlijk helpen bij de werving van werknemers. Maar ook opvang voor kinderen uit de omgeving wordt aangeboden. Het is dat een interessante extra inkomstenbron voor de boer. 

De Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK)

Speciaal in Nederland bestaat er hiervoor de Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK) vereniging. Deze is er speciaal op gericht om agrariërs bij het starten en exploiteren van een kinderdagverblijf op hun agrarische bedrijf te ondersteunen. Deze mogelijke kinderopvang beperkt zich hierbij niet alleen tot de opvang aan kinderen tot 4 jaar. Maar het is ook voor de buitenschoolse opvang (BSO) op de boerderij.

Om dit type kinderopvang aan te mogen bieden, moet een agrarisch ondernemer echter wel eerst aan de vereiste wetten en regels voldoen die onder de Wet Kinderopvang vallen. Dit gaat niet enkel om diverse veiligheidseisen, maar tevens om de Wetgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu eisen. Daarnaast zijn er tevens regels betreffende de CAO’s, plus het personeel- en pedagogisch beleid. Het personeel moet goed opgeleid zijn om in de kinderopvang te kunnen werken

Opvang in een groene en landelijke omgeving

Dankzij de unieke VAK formule wordt er dan in plaats van de reguliere kinderopvang wel een heel bijzonder dagelijks ritme van spelen, eten en slapen toegevoegd. Want door deze kinderen in een groene en landelijke omgeving opvang te bieden, zullen zij alsook bijna vanzelfsprekend veel meer in contact met de natuur en dieren komen.

Dit is iets wat een behoorlijke positieve bijdrage aan hun geestelijke en lichamelijke ontwikkeling kan leveren. Uit diverse onderzoeken is namelijk gebleken dat kinderen die regelmatig in contact met de natuur en natuurlijke elementen komen, zich gezonder en evenwichtiger zouden kunnen ontwikkelen dan de kinderen die in een meer verstedelijkte omgeving opgroeien.

Zo draagt de VAK vereniging naar eigen zeggen de kinderen in de kinderopvang bij de boer veel passie en een groen hart toe. Dit met name door agrariërs in het oprichten van een eigen agrarisch kinderdagverblijf te ondersteunen.

Een opvang die vooral buiten plaatsvindt

Volgens Rianne Lensink van de Agrarische Kinderopvang KiekdeKoe in Aalten hoeft dit bijzondere opvang type bovendien niet alleen voor boeren te zijn maar wordt er bij deze opvang ook begeleiding aan andere kinderen in de omliggende dorpen verstrekt. Volgens haar is het geweldig mooi om te zien, dat ouders bewust voor hun opvang kiezen. Waarbij zij speciaal voor het vele buiten zijn kiezen en het spelenderwijs leren van dingen die op en rond de boerderij gebeuren.

Je merkt volgens Rianne ook aan de kinderen zelf dat zij het heerlijk vinden om veel naar buiten te kunnen gaan. En weer of geen weer, dat het altijd buiten-speel-weer is! Want met een overalletje aan kun je volgens haar immers heerlijk kliederen en met een regen-overalletje aan kun je buiten makkelijk de regen trotseren.