Hoe zit het met kinderopvang als je studeert?

Kinderopvang is een kostbare, maar soms noodzakelijke behoefte. In Nederland hebben een alleenstaande werkende ouder of de ouders die allebei werken, of mogelijk een traject naar werk of een inburgeringscursus volgen, allemaal recht op een kinderopvangtoeslag. Maar ook wanneer jij studeert en je kind gedurende de opleiding naar een opvang gaat, heb je wellicht recht op een kinderopvangtoeslag. Er zijn hier echter voorwaarden aan verbonden.

De voorwaarden voor het verkrijgen van kinderopvangtoeslag

Zo zullen niet alle vormen van kinderopvang voor een recht op kinderopvangtoeslag in aanmerking komen. Ieder type kinderopvang, of het nu via een kinderdagverblijf of een gastouderbureau geregeld is, moet dan zeker in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) geregistreerd zijn. Anders vindt er geen vergoeding plaats.

Verder is het zo dat er enkel een kinderopvangtoeslag toegekend wordt indien de studerende ouder een erkende opleiding volgt. Dit kan een vmbo, havo of vwo opleiding zijn of  vervolgopleidingen zoals het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo), mbo, hbo of universiteit (wo).

Er bestaan daarnaast nog meer zaken waaraan de aanvrager van deze toeslag moet voldoen. De kinderopvangtoeslag krijg je ook niet automatisch. Je zult deze zelf aan moeten vragen. Alle informatie hierover is uiteraard op de website van de Belastingdienst terug te vinden.

Verder is het ook zo dat als jij een opleiding volgt terwijl je bijstand ontvangt, je ook gewoon kinderopvangtoeslag kunt ontvangen. Heb je desondanks echt geen recht op een kinderopvangtoeslag van de overheid, dan betaalt de gemeente in sommige gevallen toch nog (een deel van) de kosten van de kinderopvang. Het zal hier echter alleen om heel speciale gevallen gaan.

De hoogte van de kinderopvangtoeslag

Met de verkregen kinderopvangtoeslag kan de studerende ouder het grootste gedeelte van de kinderopvangkosten betalen. Het is zelfs zo dat studenten (zonder een toeslagpartner) een maximaal recht op kinderopvangtoeslag hebben.

Dat betekent in de praktijk dat jij als studerende ouder voor 230 uur per maand per kind een kinderopvangtoeslag kunt krijgen. Mits jij inderdaad zoveel uren opvang voor je kind nodig hebt. Dus ook als jij een deeltijdopleiding volgt en hierbij nog een bijbaantje hebt, heb je alsnog een maximaal recht op kinderopvangtoeslag.

Als jij echter een toeslagpartner hebt die werkt, dan wordt het aantal uren opvang waarvoor jij een toeslag krijgt, bepaald op basis van de ouder die werkzaam is.

In alle gevallen zal er echter een eigen bijdrage zijn die de studerende ouder zelf dient te betalen. Deze hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het aantal uur aan opvang dat je af wilt nemen, het aantal kinderen waarvoor de opvang is en wat het uurtarief van de kinderopvanginstelling is.

Het maximum uurtarief in 2022

Daarom is het handig om te weten wat de maximum uurtarieven van de kinderopvang in 2022 zijn.

  • Het maximum uurtarief voor dagopvang is 8,50 euro.
  • Het maximum uurtarief voor buitenschoolse opvang is 7,31 euro. 
  • Het maximum uurtarief voor gastouderopvang is 6,52.

Tot slot

Het nieuwe kabinet heeft aangegeven dat ze het ingewikkelde systeem van de kinderopvangtoeslag willen afschaffen. Het is de bedoeling dat de kosten voor kinderopvang gratis gaan worden. Hiervoor is echter nog wel wat tijd nodig. De plannen hebben nu betrekking op werkende ouders met kinderen tot 12 jaar en hopelijk vallen hier straks ook de studerende ouders onder.